Kansallisromantiikka tarkoittaa tyyliä, joka suosi kansallisia aiheita tai kansallisuusaatteen värittämää romantiikkaa. Kansakunnan omaksi katsottu perintö ja erityislaatu olivat arvostuksen, jäljittelyn ja ihannoinnin kohteita. Kansallisromantiikka ilmeni muun muassa historiankirjoituksessa sekä taidesuuntauksissa, joka esiintyi useissa Euroopan maissa pitkin 1800-lukua ja erityisesti vuosien 1890 ja 1910 välillä. Paikallisista eroista huolimatta näitä taidesuuntauksia yhdisti pyrkimys hakeutua isänmaan luonnon ja maisemien pariin ja perehtyä sen kansanelämään. Myös kansanrunoudestamytologiasta ja menneisyydestä poimittuja aiheita sovellettiin taideteoksissa.

Kansallisromantiikan aatteellisena lähteenä oli 1800-luvun nationalismi.

 

LÄHDE WIKIPEDIA

kesäkuun kansallisromanttinen

toukokuun kansallisromanttinen

huhtikuun kansallisromanttinen

KMedia.fi